bloglovin

random facts:

0241. May mga tao talaga na hindi nakalaan para sa isa’t-isa. Ang mahirap lang dun, hindi na nga nakalaan, pinagtatagpo pa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: